• 32.4352
  • 34.7075
  • 41.1785

Tekirdağ Süleymanpaşa İlçesi

Toplam 32 kayıt bulundu.
Tekirdağ Süleymanpaşa  100. Yıl Mahallesi Süleymanpaşa’ nın gözde mahallelerinden biridir. 8. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı - Orgeneral Nurettin Aknoz Kışlası başta olmak üzere pek çok resmi kurum, okul, restoran gibi önemli yerlere ev sahipliği yapar.Belediyemizin vatandaşlara sıcak yemek sunup, ihtayaçlarını karşaıladığı aş evimizinde bulunduğu mahallemi
Tekirdağ merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya 27 km uzaklıkta olan bu köyün  ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Köyde ilköğretim okulu yoktur. Okul çağına gelen çocuklar ya civar köylere gitmektedir, yada merkez mahalle okullarına kayıt ettirilmektedir.Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi mevcuttur. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve
Tekirdağ Süleymanpaşa  Ahmetçe Mahallesi Tekirdağ merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya 32 km uzaklıkta olan  köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Köyde, ilköğretim okulu yoktur.Okul çağına gelmiş çocuklar ya civar köylerd eğitim almaktadır, yada merkeze bağlı mahallelerde. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. PTT şubesi ve
Tekirdağ Süleymanpaşa  Akçahalil Mahallesi Köy halkının Karaman'dan geldiği ve Trakya'ya ilk geçen Süleyman Paşa ile beraber geçip yerleştiği bilinir. Kurucusu Halil isminde akça pakça bir bey olduğu için köyün ismi buradan gelmiştir. Tekirdağ merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya 33 km uzaklıktadır. Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.Köyde, ilköğretim
Tekirdağ Süleymanpaşa  Altınova Mahallesi Altınova Mahallesi Süleymanpaşa ilçesi sınırlarında kalan denize kıyısı olan bir mahalledir. Tekirdağ’ın yerlilerinin en eski yerleşim yerlerinden biri olan bu şirin mahalle hala eski komşuluk bağlarının korunduğu ender mahallelerden biridir. Kıyı boyunca Meşhur Kral Yolu’nun geçtiği bu mahallenin üç tane okulu,  1 sa
 Tekirdağ Süleymanpaşa  Araphacı Mahallesi Tekirdağ merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya 35 km uzaklıktadır. Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Köyde, ilköğretim okulu yoktur ve taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi vardır.  PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. İn
 Tekirdağ Süleymanpaşa  Aşağıkılıçlı Mahallesi Tekirdağ merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya 18 km uzaklıktadır. Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. PTT şubesi ve PTT acent
 Tekirdağ Süleymanpaşa  Atatürk Mahallesi
 Tekirdağ Süleymanpaşa  Avşar Mahallesi Eski dönemlerde gerçekleşen göçlerde Oğuzların Avşar boyundan olanların bu köy ve çevresine yerleşmesiyle oluşan ufak çaplardaki köylerden biridir. Tekirdağ merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya 20 km uzaklıktadır. Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Köyde, ilköğretim okulu yoktur ve taşımalı eğitimden yararlan
Tekirdağ Süleymanpaşa  Aydoğdu Mahallesi Süleymanpaşa da Aydoğdu Mahallesi denilince akla ilk gelen şey roman kardeşlerimiz olmaktadır. Tekirdağ’ ın en büyük alışveriş merkezi olan Tekira Avm bu mahallemizdedir. Süleymanpaşa’ nın çarşı dükkânlarına kucak açmaktadır. Merkezi konumu ile tercih edilen mahallelerdendir. 2019 yılı nüfusu 10.837’ dir.
Tekirdağ Süleymanpaşa  Bahçelievler Mahallesi Bahçelievler Mahallesi daha çok yazlıkları bulunduğu, nüfusunun yaz mevsiminde çokça artan bir mahalledir. Ayrıca Tekirdağ’ın ilk TOKİ evleri bu mahallede yapılmıştır. Mahallede bulunan büyük restoranlar İstanbul yol güzergâhında olması ve şehir merkezinden uzak olması sebepleriyle tercih edilmektedir.
Tekirdağ Süleymanpaşa  Banarlı Mahallesi Tekirdağ ilinin Süleymanpaşa ilçesine bağlı bir mahalledir. Mahallenin eski ismi mahallede çok pınar olduğundan Pınarlı olarak anılmaktadır. Mahallede 1310 (1892-93) yılına ait mezar taşları bulunmaktadır. Kendi içinde 3 mahallesi ve her mahallenin kendi mezarlığı vardır. Mahalleler iç içe değil birbirine çok yakın kuru
Tekirdağ Süleymanpaşa  Barbaros Mahallesi  Antik Kaynaklardan, M.Ö 6. Yüzyılda, Propontis ( Marmara ) Denizinin kuzey kıyılarında, Samoslu Kolonistlerce kurulmuş Bizanthe adıyla anılan bir kentin varlığı bilinmekteydi. Yine Homeros, Herodot ve Ksenephon'a göre, koloni kentler kurulmadan öncede bölgede yerli halklar yaşamaktaydı. Bizanthe antik kentinin yeri daha önceleri
Kumbağ Süleymanpaşa'ya 15 km. uzaklıkta olan Kumbağ önemli bir turizm merkezidir. Kuzey rüzgarlarına kapalı olan Kumbağ'ın geniş kumsalları doğal plaj özelliğindedir. Kumbağ'da orman içi dinlenme tesisleri başta olmak üzere yörede çeşitli turistik tesisleri ve halk plajları bulunmaktadır. Tekirdağ merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı olan Kumbağ, Marmara Bölgesi
Tekirdağ Değirmenaltı, Tekirdağ ilinin merkez ilçesine bağlı bir mahalledir. Mahallenin tarihi, 19. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Mahallenin adı, eski bir değirmenin bulunduğu yerden gelmektedir. Mahallede, tarım, hayvancılık ve balıkçılık gibi ekonomik faaliyetler yapılmaktadır. Mahallenin nüfusu, 2020 yılı itibarıyla 2.345 kişidir. Mahallede, bir ilkokul, bir sağlık oc
Toplam 2 sayfa içerisinde 1. sayfayı görmektesiniz.
12

Tekirdağ Süleymanpaşa İlçesi

Tekirdağ, yaklaşık 6.000 yıllık bir yerleşime sahiptir. Bereketli toprakları ve Anadolu ile Balkanlar arasındaki konumu dolayısıyla tarih içinde muhtelif kültürlerin ve kavimlerin egemenliği altında kalmıştır.

Tarih öncesi ve tarih sonrası çağlarda, iskân edilmiş yerler tespit edilmiştir. Şarköy ilçesindeki Güngörmez ve Güneşkaya Mağaraları ile Marmara Ereğlisi’ndeki Toptepehöyük’te Kalkolitik Çağ’a ait buluntulara rastlanmıştır. Tekirdağ’ın sahil şeridi yüzeyinde yapılan araştırmalara göre, İlk Tunç Çağı’na ait yoğun yerleşim olduğu anlaşılmaktadır. Trakya’da Son Tunç Çağı ile Erken Demir Çağı’nda büyük bir göç dalgası meydana gelmiştir.

Trakya, M.Ö. 7. Yüzyıl’da Grek kolonilerinin kurulmasıyla ticarete açılmıştır. Bu dönemde Trakya’nın Marmara kıyılarında kentler kurulmuştur. M.Ö. 514-513 yıllarında Pers Kralı Dereus’un İskit Seferi sonrasında Pers egemenliği, M.Ö. 478-477’ de Atina’nın Pers tehlikesine karşı kurduğu Attik-Delos Deniz Birliği’nin Persleri Trakya’dan temizlemesine kadar devam etmiştir. M.Ö. 342 yılında Makedonya Kralı 2.Philip, Trakya’yı topraklarına katarak OdrysKrallığı’nı kendine bağlamıştır. 2.Philip’in büyük oğlu İskender’in ölümünden sonra ise Trakya, Lysimachos’un egemenliğine girmiştir.

Roma İmparatoru Tiberius’un Trakya’ya bir vali göndermesi ile başlayan gelişmeler, M.S. 46 yılında İmparator Cladius’un Trakya’da bir Roma Eyaleti kurması ile sonuçlanmıştır. Trakya uzun yıllar Roma hâkimiyetinde kalmıştır. M.S. 395 yılında imparatorluğun ikiye ayrılmasıyla Doğu Roma İmparatorluğu içinde kalan Trakya, 1354 yılında Süleyman Paşa komutasındaki kuvvetlerin Gelibolu’ya çıkmasıyla Türklerin hâkimiyetine geçmeye başlamıştır. 1356 yılında Şarköy ve Malkara ele geçirilmiş, 1357’de ise I. Murat Tekirdağ ve Çorlu’yu Türk hâkimiyetine almıştır.

Balkan Savaşları’nda Bulgar işgaline (1912) uğrayan ilimiz toprakları, 1913 yılında düşman işgalinden kurtarılmıştır. I. Dünya Savaşı’ndan sonra Mondros Mütarekesi’nin verdiği imtiyazlardan faydalanan Yunan kuvvetleri, 20 Temmuz 1920’de Tekirdağ’ı işgal etmiş ancak 13 Kasım 1922’de Yunan işgali de sona erdirilerek Tekirdağ toprakları tekrar Türk yönetimine geçmiştir.

20 Ocak 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu gereğince girişilen yeni örgütlenme sonucunda Tekirdağ il olmuş ancak; Kurtuluş Savaşı’nın güç koşulları altında örgütlenme hemen sağlanamamıştır, Cumhuriyetin ilanından az önce;15 Ekim 1923 tarihinde il merkezi haline getirilebilmiştir.

Tarihi süreç içerisinde Bisanthe (M.Ö.5.YY), Rhaedestus (M.Ö.343-M.S.843), Rodosto (M.S.843-1358), Rodosçuk(M.S.1358-Osmanlıların fethiyle), Tekfurdağı (M.S. 1732) isimleriyle anılan ilimiz, Cumhuriyetin ilanından sonra “Tekirdağ” olarak adlandırılmıştır.

6 Aralık 2012 tarihinde, resmi gazetede yayınlanan 6360 sayılı kanunun 2. maddesi 24. bendi ile Tekirdağ ilinde, Tekirdağ Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, Tekirdağ Merkez ilçe sınırları içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Süleymanpaşa ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur. Süleymanpaşa ilçesi adını Rumeli'nin kalıcı olarak Türk toprağı olmasını sağlayan, Orhan Gazi'nin oğlu Rumeli fatihi Şehzade Süleyman Paşa'dan almıştır. 

Fotoğraflar

Sayfa toplam 7.645 kez görüntülenmiştir.

Menü